LRC-TNU
Đang tải dữ liệu...

Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Tin Trung tâm T1

Kế hoạch khai trương phòng đọc kết nối mạng không dây

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT-HẬU CẦN CAND
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
TRUNG TÂM T1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Bắc Ninh, ngày 04  tháng 08  năm 2015

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT
Tổ chức khai trương phòng đọc kết nối mạng không dây
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
   Kính gửi: Ban Giám hiệu
 
     Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, Trung tâm Thông tin khoa học và Tư liệu giáo khoa đã phối hợp với các đơn vị triển khai cải tạo, lắp đặt vỏ trạm, đầu tư trang vật dụng, trang thiết bị mở rộng phòng đọc tại sảnh tầng 3 Nhà thư viện. Đến nay phòng đọc kết nối mạng không dây đã hoàn thành đúng yêu cầu đề ra, sắn sàng đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu cho cán bộ, giáo viên và học viên.
     Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập lực lượng CAND, 5 năm thành lập Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND, đề nghị Ban Giám hiệu cho phép Trung tâm T1 chủ trì tổ chức “Lễ khai trương phòng đọc kết nối mạng không dây”.
     I. Mục đích, yêu cầu
     - Mở rộng không gian phòng đọc có sử dung kết nối thiết bị mạng không dây.
     - Quảng bá hình ảnh của Trung tâm, thu hút cán bộ, giáo viên và học viên đến nghiên cứu, học tập với các hoạt động dịch vụ tốt hơn,  góp phần hình thành và phát triển văn hóa đọc ở Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND
     II. Kế hoạch tổ chức
     1. Thời gian: 08h00 ngày 10/08/2015
     2. Địa điểm: Phòng đọc mở rộng, Trung tâm Thông tin khoa học và Tư liệu giáo khoa (Tầng 3, Tòa nhà thư viện).
     3. Thành phần tham dự:  Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị, TCQC, các lớp học viên (không có giờ lên lớp).
     4. Chương trình buổi lễ: (Có bản đính kèm)
     III. Kinh phí thực hiện: Có báo cáo riêng
     1. Băng zon, khẩu hiệu tuyên truyền, quảng cáo.
     2. Khánh tiết, hoa tươi, vật liệu trang trí.
     IV. Tổ chức thực hiện
     1. Trung tâm Thông tin khoa học và Tư liệu giáo khoa chủ động phối hợp với các đơn vị, Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và tổng hợp, báo cáo kết quả theo quy định.
     2. Phòng Quản lý học viên phối hợp với Trung tâm T1 và Đoàn TN bố trí và đôn đốc học viên tham dự đúng giờ.
     Kính đề nghị Ban Giám hiệu cho ý kiến chỉ đạo để Trung tâm phối hợp với các đơn vị thực hiện./.
 
                                                                                          GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
                                                                                                                                     
                                                                                                           (Đã Ký)

                                                                                             Đại tá Đàm Văn Cường
Tải tệp đính kèm: Tệp đính kèm
Các tin khác

Bình chọn

Bạn có thường xuyên đến Thư viện hay không ?
    Đến thư viện hàng ngày
    1 tuần /2 lần