LRC-TNU
Đang tải dữ liệu...

Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Tin Trung tâm T1

Thông báo về việc khai thác sử dụng website http://truongt36.tailieu.vn
TRƯỜNG T36
TRUNG TÂM T1
¯¯¯¯¯¯¯¯
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 
Bắc Ninh, ngày 01 tháng 6 năm 2015

THÔNG BÁO
V/v khai thác sử dụng website http://truongt36.tailieu.vn/
                                     
                                                                 Kính gửi:

      - Ban Giám hiệu;
              - Lãnh đạo các đơn vị.

    Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, ngày 15/4/2015 Trung tâm T1 đã ký kết hợp tác phát triển nguồn tài nguyên số với công ty TNHH tài liệu trực tuyến VI NA - VDOC (công ty quản lý website tailieu.vn).
     Hiện nay website tailieu.vn có nguồn tài liệu số lớn nhất cả nước.
     - Cơ sở dữ liệu trực tuyến với hơn 1.2 triệu tài liệu thuộc các lĩnh vực như: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Tài chính kế toán, Ngoại ngữ, các luận văn, luận án.v.v..
     - Phát triển mới hàng tháng hơn 30.000 tài liệu.
     - Ngoài ra còn sử dụng khai thác nguồn tài liệu của hơn 70 đối tác khác của eLib như các trường ĐH, CĐ, Cơ quan Nhà nước,...
     Để việc khai thác nguồn tài nguyên nói trên được hiệu quả Trung tâm T1 xin thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học viên của Trường như sau:
     I. Đối tượng áp dụng:
     1. Các cán bộ, giáo viên, học viên khóa D4, K31, liên thông ĐH đã có thẻ thư viện và được cấp tài khoản sử dụng tại website http://truongt36.tailieu.vn/
    2. Trường hợp cán bộ, giáo viên và các học viên các khoá chưa có thẻ và tài khoản sử dụng tại website http://truongt36.tailieu.vn/  thì lập danh sách theo đơn vị hoặc theo lớp gửi về Trung tâm T1 (qua đồng chí Phạm Mạnh Hùng) để tiến hành làm thẻ.
     II. Kinh phí và thời gian làm thẻ:
     Kinh phí làm thẻ là: 50.000đ/thẻ
     Phí sử dụng dịch vụ hằng năm là:
     + Cán bộ, giáo viên: Nhà trường hỗ trợ kinh phí
     + HV Đại học: 50.000đ/năm
     + HV Trung cấp: 30.000đ/năm
     Thời gian đăng ký làm thẻ vào ngày thứ 4 hàng tuần.
     III . Cách thức khai thác:
     Bước 1: Bạn đọc truy cập website: http://truongt36.tailieu.vn/ để tìm kiếm tài liệu.
     Bước 2: Đăng nhập bằng thông tin trên thẻ thư viện để tải tài liệu về theo cách sau:
     - Tên đăng nhập và mật khẩu là mã thẻ thư viện (Mã thẻ thư viện được in ngay dưới ảnh thẻ).
     - Ví dụ, một học viên có mã thẻ thư viện là: B7D4017 khi đăng nhập ta điền thông tin như sau:
     + Tên đăng nhập : B7D4017
     + Mật khẩu: B7D4017 ( có thể thay đổi trong mục thiết lập tài khoản)
     Mọi thắc mắc trong quá trình sử dụng  khai thác tài liệu và làm thẻ thư viện xin phản hồi về Trung tâm T1 qua đồng chí Phạm Mạnh Hùng. Số điện thoại: 0984008484, địa chỉ mail: phammanhhung1986@gmail.com.
    Trung tâm T1 trân trọng thông báo.

                                                                                                  GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

                                                                                                                     (Đã ký)
 
                                                                                                            Đàm Văn Cường
Các tin khác

Bình chọn

Bạn có thường xuyên đến Thư viện hay không ?
    Đến thư viện hàng ngày
    1 tuần /2 lần