LRC-TNU
Đang tải dữ liệu...

Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Tin Trung tâm T1

Thông Báo Về Việc Mở Cửa Phòng Đọc Điện Tử
     
     Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, Trung tâm Thông tin khoa học và tư liệu Giáo khoa đã mở của phòng đọc điện tử để phục vụ cán bộ, giáo viên và học viên đến khai thác các nguồn tin điện tử phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập, theo lịch sau:
      
       1) Thời gian mở cửa: Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần:
            a. Buổi sáng phục vụ từ 8h00 đến 11h00.
            b. Buổi chiều phục vụ từ 13h30 đến 15h30.

       2) Thời gian phục vụ cán bộ, giáo viên và học viên:
           + Đối với cán bộ, giáo viên: Thứ Ba, Thứ Năm hàng tuần (trường hợp cần phải tra cứu thông tin phục vụ công tác thì có thể đến vào các ngày phục vụ trong tuần).
             + Đối với học viên: Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
Các tin khác

Bình chọn

Bạn có thường xuyên đến Thư viện hay không ?
    Đến thư viện hàng ngày
    1 tuần /2 lần