LRC-TNU
Đang tải dữ liệu...

Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Tin Trường T36

Hội nghị quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 02/CT – BCA của Bộ Công an
      Chiều ngày 11/9/2017, Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND tổ chức Hội nghị Quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 02/CT – BCA ngày 27/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác phòng, chống tấn công mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng trong CAND. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Giang - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an; các đồng chí trong Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị, toàn thể cán bộ, giáo viên và đại diện 200 học viên.
      Đồng chí Đại tá Đàm Văn Cường – Giám đốc Trung tâm Lưu trữ và Thư viện trình bày toàn văn nội dung Chỉ thị số 02/CT-BCA ngày 27/4/2017 của Bộ Công an về tăng cường công tác phòng, chống tấn công mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng trong CAND; Kế hoạch số 22/KH-T36-T1 ngày 12/6/2017 của Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND về việc triển khai thực hiện tăng cường công tác phòng, chống tấn công mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng trong CAND.

  
 Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Giang - Phó cục trưởng Cục An ninh mạng phát biểu
 
      Đại biểu tham dự Hội nghị nghe phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản các văn bản liên quan đến công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong tình hình hiện nay:  1) Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư (Khóa XI) ngày 16/9/2013 về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng; 2) Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2014 của Thủ tướng về tăng cường công tác bảo đảm an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới; 3) Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; 4) Nghị định số 101/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết về trách nhiệm và các biện pháp ngăn chặn hoạt động sử dụng không gian mạng để khủng bố.
      Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Giang – Phó cục trưởng Cục An ninh mạng nhấn mạnh vai trò của công tác phòng chống tấn công mạng, bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng, đồng thời yêu cầu cán bộ, giáo viên, học viên Nhà trường cần nghiên cứu kỹ, nắm chắc các quy định trong Chỉ thị số 02/CT-BCA của Bộ Công an để chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống hoạt động tấn công mạng, bảo vệ bí mật nhà nước.
 
Đồng chí Đại tá Đặng Việt Xô - Phó Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo
 
      Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Đồng chí Đại tá Đặng Việt Xô – Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã phát biểu nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trong của việc triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 02/CT-BCA của Bộ Công an, Kế hoạch số 22/KH-T36-T1 của Nhà trường và các văn bản liên quan đến công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng trong tình hình hiện nay. Yêu cầu các cấp ủy đảng, lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức quần chúng căn cứ chức năng, nhiệm vụ  cụ thể hóa nội dung Chỉ thị 02 của Bộ Công an và Kế hoạch số 22 của trường thành chương trình, kế hoạch của chi bộ, đơn vị để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.
      Lãnh đạo các đơn vị thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học viên trong toàn trường về công tác phòng chống tấn công mạng, không để lộ lọt bí mật trong quá trình sử dụng máy tính phục vụ công tác. Phối hợp với đơn vị chức năng rà soát tổng thể các vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn trên không gian mạng, khắc phục các tồn tại, đề xuất biện pháp giải quyết; kịp thời ban hành các văn bản nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống mạng máy tính để phòng chống tấn công mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng.
 
Đại diện lãnh đạo Cục An ninh mạng, Ban Giám hiệu và đại biểu tham dự Hội nghị
BBT
Các tin khác

Bình chọn

Bạn có thường xuyên đến Thư viện hay không ?
    Đến thư viện hàng ngày
    1 tuần /2 lần