LRC-TNU
Đang tải dữ liệu...

Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Tác động của chính sách công nghiệp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Thành
Xuất bản Qúy II Năm 2016
     Cuốn sách Tác động của chính sách công nghiệp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp  với độ dày 304 trang do TS. Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an biên soạn tập trung nghiên cứu về chính sách công nghiệp của Việt Nam nói chung, tham chiếu tác động của chính sách công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng nói riêng trong mối quan hệ với khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp trước những cơ hội và thách thức trong giai đoạn hội nhập kinh tế hiện nay. Trên cơ sở đó, đánh giá những mặt được, mặt chưa được của chính sách công nghiệp và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp trong thời gian qua, để đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả tác động của chính sách công nghiệp, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần quan trọng để đạt được mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia.
     Sách gồm ba chương
     - Chương 1
: Một số vấn đề lý luận tổng quan về chính sách công nghiệp và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp;
    - Chương 2:
 Tác động của chính sách công nghiệp đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
    - Chương 3: Một số vấn đề lý luận tổng quan về giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả tác động của chính sách công nghiệp đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp.
     Cuốn sách giúp bạn đọc hiểu sâu hơn về mối quan hệ biện chứng giữa chính sách công nghiệp và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam.
          Trung tâm Lưu trữ và thư viện trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

 
Các tin khác

Bình chọn

Bạn có thường xuyên đến Thư viện hay không ?
    Đến thư viện hàng ngày
    1 tuần /2 lần