LRC-TNU
Đang tải dữ liệu...

Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Nghiên cứu phát triển một số thuật toán phát hiện và phân loại phương tiện từ dữ liệu vi deo giao thông

Nghiên cứu phát triển một số thuật toán phát hiện và phân loại phương tiện từ dữ liệu vi deo giao thông
 • Nhan đề:
 • Nghiên cứu phát triển một số thuật toán phát hiện và phân loại phương tiện từ dữ liệu vi deo giao thông
 • Tác giả :
 • Nguyễn Văn Căn
 • Năm Xuất bản :
 • 2015
 • Nhà xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Mô tả :
 • 142 tr.

Bình chọn

Bạn có thường xuyên đến Thư viện hay không ?
  Đến thư viện hàng ngày
  1 tuần /2 lần