LRC-TNU
Đang tải dữ liệu...

Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

 
Trao đổi cách lấy học bổng nước ngoài cho đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và cách viết bài báo khoa học. Trao đổi cách lấy học bổng nước ngoài cho đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và cách viết bài báo khoa học.
6/29/2017 12:26:46 PM

Ngày 28/6/2017, Trung tâm Lưu trữ và Thư viện đã chủ trì tổ chức buổi giới thiệu và trao đổi phương pháp lấy học bổng học nước ngoài cho đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ cũng như chia sẻ phương pháp viết bài báo khoa học. 

Tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ thư viện Tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ thư viện
9/6/2016 11:30:55 AM

Thực hiện kế hoạch hàng năm về việc nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ thư viện tại các bộ phận trong Trung tâm, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu bạn đọc đến với thư viện. Từ ngày 29/8 đến 01/9/2016, Trung tâm Lưu trữ và Thư viện  tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ dành cho cán bộ của thư viện với các chuyên đề phù hợp với nhu cầu thiết thực.

Kế hoạch khai trương phòng đọc kết nối mạng không dây Kế hoạch khai trương phòng đọc kết nối mạng không dây
8/7/2015 3:24:46 PM

Thông báo về việc khai thác sử dụng website http://truongt36.tailieu.vn Thông báo về việc khai thác sử dụng website http://truongt36.tailieu.vn
6/4/2015 2:20:18 PM

Hội thảo Hội thảo
4/28/2015 10:44:07 AM

Tin hoạt động chào mừng Ngày sách Việt Nam và văn hoá đọc 2015 Tin hoạt động chào mừng Ngày sách Việt Nam và văn hoá đọc 2015
4/21/2015 3:57:26 PM

Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2014 Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2014
11/19/2014 2:09:29 PM

1 2

Bình chọn

Bạn có thường xuyên đến Thư viện hay không ?
    Đến thư viện hàng ngày
    1 tuần /2 lần